Rak jelita grubego, MIC, cytokiny, makrofagi, COX, aspiryna, NLPZ Przewlekły stan zapaleny odgrywa znaczącą rolę w patogenezie raka jelita grubego. Nowoodkryty biomarker zapalny – cytokina hamująca makrofagi 1 (MIC -1) może odgrywać bezpośrednio i...