Badania obrazowe są niezbędne w ocenie zaawansowania choroby nowotworowej u dzieci. Niestety, metody takie jak tomografia komputerowa czy badania z wykorzystaniem radioizotopów narażają dziecko na działanie promieniowania jonizującego, co wiąże si...