Trastuzumab w terapii neoadjuwantowej poprawia rokowanie pacjentek HER2-pozytywnych z zapalnym rakiem piersi. W poniższej publikacji przedstawiono długoterminowe rokowanie pacjentek leczonych trastuzumabem w randomizowanym badaniu NOAH. Na łamach ...