Radykalna prostatektomia jest uznaną metodą, która obniża śmiertelność u pacjentów z rakiem prostaty. Nie wiadomo jednak czy korzyści z tego zabiegu utrzymują się w obserwacji długoterminowej. Aby zweryfikować skuteczność radykalnej prostatektomi...