Mięsaki, doksorubicyna, ifosfamid, leczenie paliatywne Skuteczne leczenie celowane dla większości mięsaków jest wciąż nieosiągalne, a doksorubicyna oraz ifosfamid, stosowane w terapii mięsaków tkanek miękkich od ponad 30 lat, nie tracą swej wartoś...