lista refundacyjna Nowoczesne leki w terapii wirusowego zapalenia wątroby typu B: entekavir i tenofovir będą refundowane w I linii leczenia – to jedna z ważniejszych zmian na liście refundacyjnej od 1-go marca. Oba preparaty były do tej pory dostę...