Bewacizumab, glioblastoma, gelejak wielopostaciowy, temozolomid, radioterapia, naczyniowy czynnik wzrostu U pacjentów z niedawno zdiagnozowanym glioblastoma (glejaku wielopostaciowym)  standardową metodą leczenia jest jednoczesne stosowanie temozo...