rytuksymab, chłoniak grudkowy, farmakokinetyka Obecnie standardową metodą podania rytuksymabu u pacjentów z chłoniakiem grudkowym  jest droga dożylna. Lek ten podawany podskórnie mógłby przynieść istotne oszczędności w systemie opieki zdrowotnej a...