Lenalidomid, szpiczak, melfalan, cyklofosfamid, drugi nowotwór pierwotny Stosowanie lenalidomidu wiąże się z powstawaniem kolejnych pierwotnych nowotworów złośliwych w przypadkach szpiczaka. W metaanalizie, której wyniki ukazały się w The Lancet O...