leki, stężenie, dawka, farmakoterapia, chemioterapia, toksyczność, stężenie terapeutyczne, farmakokinetyka, farmakodynamika Podczas gdy ciągły pomiar saturacji, stężenia glukozy i laktozy we krwi stał się rzeczywistością, stałe monitorowanie stęże...