Przewlekła białaczka limfocytowa, CLL, idelalisib, rytuksymab Nowe badania z zastosowaniem idelalisibu dowodzą, że przewlekła białaczka limfocytowa CLL może być leczona bez toksycznej chemioterapii. Aktualnie leczenie CLL może być groźniejsze dla...