Rak płuc, docetaksel, nintedanib, chemioterapia, adenocarcinoma Na łamach czasopisma The Lancet Oncology ukazały się wyniki fazy 3 badania LUME-Lung 1, w którym oceniano skuteczność i bezpieczeństwo połączenia docetakselu  z nintedanibem, stosowan...