czerniak, przerzuty, nowotwór, rak, radioizotop, benzamid znakowany jodem, I131, I123, promieniowanie, medycyna nuklearna Dobry lek cytotoksyczny powinien cechować się wysoką selektywnością wychwytu przez komórki nowotworowe oraz skutecznym działa...