Radioterapia, ból, przerzuty do kości, radioterapia paliatywna Choć udowodniono, że powtarzane napromienianie u pacjentów z przerzutami do kości zmniejsza nasilenie objawów bólowych brakuje danych na temat schematów frakcjonowania. W badaniu, któr...