drobnokomórkowy rak płuc, sclc, cisplatyna, etopozyd, irinotekan, ahtrt Cztery cykle etopozydu w połączeniu z cisplatyną i teleradioterapią metodą przyspieszonej hiperfrakcjonacji (accelerated hyperfractionated thoracic radiotherapy, AHTRT) to obe...