Rak piersi, radioterapia, radioterapia śródoperacyjna, TARGIT, EBRIT W badaniu TARGIT-A porównywano skuteczność śródoperacyjnej celowanej radioterapii pojedynczej dawki (TARGIT) oraz frakcjonowanej radioterapii promieniem zewnętrznym (EBRIT) w rak...