Paklitaksel, gemcytabina, chemioterapia, adenocarcinoma, rak trzustki Już w fazach 1. i 2. badania z zastosowaniem nab-paklitakselu (paklitaksel przyłączony do albumin) z gemcytabiną odnotowano spektakularną odpowiedź kliniczną u pacjentów z zaawa...