aksytynib, miareczkowanie, ekspozycja na lek, rak nerkowokomórkowy, rak nerki, chemioterapia, rokowanie Wyniki badań farmakokinetycznych wskazują, że ekspozycja na aksytynib w surowicy krwi koreluje z jego skutecznością w leczeniu przerzutowego ra...