FOLFOX4, chemioterapia, rak jelita grubego, przerzuty, kwas foliowy, oksaliplatyna Poprzednie wyniki badania EORTC – wyniki sprzed zakończenia próby oparte na danych pochodzących od 40 983 chorych pokazały skuteczność zastosowanego leczenia. Około...