amsterdam, ecc, european cancer congress, rak jelita grubego, rak piersi, rak gruczołu krokowego, badania przesiewowe Środki finansowe przeznaczane na badania przesiewowe powinny być rozdysponowane inaczej – duża ich część powinna zostać przesunię...