rak odbytnicy, test na krew utajoną w kale, screening Wyniki randomizowanych badań wskazują, że wykonywanie testu na krew utajoną w kale (FOBT) wiąże się z obniżeniem śmiertelności wśród chorych na raka odbytnicy. Brak jest jednak danych na temat ...