mammografia, badania przesiewowe, skrining, rak piersi, nowotwór Badania skrinigowe wykonywane są w celu wczesnego wykrywania nowotworów, co ma umożliwić ich leczenie w początkowym stadium i przez to poprawić przeżycie. W Polsce przesiewowe badani...