orlistat, otyłość, inhibitor lipaz, rak jelita grubego, ryzyko, zachorowalność Orlistat jest lekiem stosowanym w leczeniu otyłości. Jego działanie opiera się na blokowaniu aktywności lipaz znajdujących się w przewodzie pokarmowym. Zahamowanie lipa...