Tomografia komputerowa, CT, TK, promieniowanie jonizujące, nowotwory, pediatria Stopniowy wzrost częstości stosowania tomografii komputerowej (CT) w pediatrii rodzi obawy dotyczące ryzyka onkologicznego spowodowanego promieniowaniem jonizującym. C...