lista refundacyjna, wrzesień, kwas zoledronowy, gemcytabina, idarubicyna, temozolamid, winorelbina, dakarbazyna Od pierwszego dnia września zacznie obowiązywać nowe, XI obwieszczenie refundacyjne. Do listy refunacyjnej zostanie dopisany kwas zoled...