ostra białaczka szpikowa, AML, prof. Jerzy Hołowiecki, standard leczenia, chemioterapia, DAC W zaleceniach NCCN (National Comprehensive Cancer Network) na rok 2013 jako “złoty standard” leczenia ostrej białaczki szpikowej (acute myeloid leukemia, ...