szpiczak mnogi, deksametazon, lenalidomid, tląca postać szpiczaka mnogiego U pacjentów z tlącą postacią szpiczaka mnogiego zaleca się obserwację aż do wystąpienia objawów. Niestety, przez to nie można wyselekcjonować chorych wysokiego ryzyka, któr...