rak piersi, HER-2(+), rokowanie, wiek, HERA Udowodniono, że młody wiek w momencie rozpoznania raka piersi jest niezależnym czynnikiem ryzyka nawrotu choroby i zgonu. Wpływu wieku na rokowanie nie badano jednak w przypadku raka piersi z dodatnią ek...