Rak płuc, badania przesiewowe, skrining, CT, tomografia komputerowa W badaniu National Lung Screening Trial (NLST) skrining raka płuca prowadzony przy pomocy tomografii komputerowej niskiej dawki spowodował redukcję w zakresie umieralności z powod...