nowotwór, rak, leczenie skojarzone, chemioterapia, termoterapia, onkologia, nanocząsteczki, nanotechnologia, polimery, doksorubicyna Istnieje wiele metod, które wykorzystywane są do zwalczania chorób nowotworowych. Najskuteczniejsze w większości p...