czerniak, ipilimumab, niwolumab Ipilimumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4), które poprawia rokowanie pacjentów z czerniakiem. Z kolei niwolumab będący przeci...