cetuksymab, definitywna chemioradioterapia, rak przełyku Współczesne schematy leczenia nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego opierają się głównie na leczeniu skojarzonym – chirurgii, chemioterapii i radioterapii w różnych konfiguracjach....