Crizotinib, crizotynib, chemioterapia, ALK, kinaza tyrozynowa, rak płuc W badaniach prowadzonych na pojedynczych grupach udowodniono, że rearanżacje chromosomalne w obrębie kinazy chłoniaka anaplastycznego (ang. anaplastic lymphoma kinase gene, AL...