profilaktyka przeciwzakrzepowa, VTE, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, ASCO Choroba nowotworowa stanowi silny czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (venous thromboembolism, VTE). Dlatego w tej grupie chorych skuteczna profilaktyka pr...