nanocząsteczki, paklitaksel, rak urotelialny, chemioterapia Nie wypracowano jak dotąd standardu leczenia raka urotelialnego opornego na preparaty platyny. W takich przypadkach powszechnie stosuje się taksany lub winfluninę, jednak  leczenie nie wy...