CLEOPATRA jest badaniem 3 fazy porównującym skuteczność i bezpieczeństwo pertuzumabu dodanego do trastuzumabu i docetakselu z placebo, trastuzumabem i docetakselem, u pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami. Wyniki pierwotnej anal...