U pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych za pomocą leków oddziałujących na układ inkretynowy mogą wystąpić nieprawidłowości w funkcjonowaniu i budowie trzustki, m.in. proliferacja komórek trzustkowych, która z kolei może prowadzić do rozwoju guzów...