Pacjenci cierpiący na skurczową niewydolność serca ze współistniejącą niedokrwistością prezentują znacznie silniejsze objawy choroby podstawowej, niższą wydolność fizyczną oraz mają gorsze rokowanie, w porównaniu z pacjentami o podobnym profilu ch...