Mięsaki tkanek miękkich (soft tissue sarcoma, STS) stanowią ok. 1 proc. wszystkich nowotworów złośliwych u dorosłych. Pomimo to, że opracowano schematy leczenia chorych z STS, nadal pojawiają się pewne rozbieżności w terapii, szczególnie w przypad...