Onkologia jest dziedziną niewątpliwie trudną – nowotwory są bardzo zróżnicowane i często całkowicie ze sobą niepowiązane, można się nawet pokusić o stwierdzenie, iż każdy nowotwór jest indywidualną jednostką chorobową. Co więcej, jest to wyjątkowo...