Standardowym postępowaniem w przypadku lokalnie zaawansowanego raka trzustki jest chemioterapia. Skutecznym leczeniem może także okazać się chemioradioterapia z użyciem gemcytabiny, fluorouracylu lub kapecytabiny. Na łamach The Lancet Oncology opu...