Badania przesiewowe mają na celu wczesne wykrywanie i leczenie wielu chorób, w tym chorób nowotworowych. Opracowano już i udowodniono przydatność programów badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, piersi czy szyjki macicy. Takiego progr...