By podejmować właściwe decyzje dotyczące skriningowego badania poziomu swoistego antygenu sterczowego (PSA) mężczyźni musza rozważyć ważność i wartość potencjalnych wyników. Jak najsprawniej przedstawiać pacjentom wartości tego badania? W badaniu,...