Szpiczak mnogi jest rodzajem nowotworu krwi, który dotyka przede wszystkim osoby starsze i powstaje z komórek plazmatycznych w szpiku kostnym. Według National Cancer Institute, u około 21.700 Amerykanów zdiagnozowano szpiczaka mnogiego i 10.710 u...