Choroba resztkowa (ang. Minimal residual disease – MRD) jest najbardziej czułym i swoistym wskaźnikiem ryzyka nawrotów u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) w czasie remisji. W badaniu opublikowanym na łamach The Lancet oceniano c...