Wyniki badań wskazują, że śmiertelność z powodu nowotworów wśród chorych psychicznie jest o 30 proc. wyższa niż w zdrowej populacji. Jak do tej pory nie udało się jednoznacznie wskazać przyczyn tej zależności. Na łamach JAMA Psychiatry opublikowan...