Przewlekła białaczka limfatyczna (CLL) należy do chorób ludzi starszych, jednak wciąż w badaniach klinicznych rzadko spotyka się grupę badaną, do której zostały włączone osoby w wieku podeszłym, a skuteczność rozmaitych terapii może się różnić w z...