Bevacizumab jest podstawą leczenia pierwszego rzutu w przypadku rozsianego raka jelita grubego. Jest także stosowany jako leczenie drugiego rzutu, w przypadku, gdy zastosowano innego typu leczenie pierwszego rzutu. W najnowszym wydaniu czasopisma...