Hiperglikemia należy do niezależnych czynników ryzyka rozwoju powikłań naczyniowych w cukrzycy, co charakteryzuje się dysfunkcją śródbłonka oraz specyficzną dla tkanki nieprawidłową angiogenezę. Zależny od angiogenezy jest także wzrost guza nowotw...