W czasie 35. posiedzenia Rady Przejrzystości, które odbyło się 18 grudnia 2012 roku, zostały przygotowane m.in. stanowiska w sprawie leków stosowanych w ostrych białaczkach.
Oto opinie Rady Przejrzystości dotyczące oceny leków: 1. Trisenox ...